Privacy Policy

Bilingual Solutions VoF, gevestigd aan

Visiting address:
Papaverweg 34
Unit B100
1032 KJ Amsterdam
Mailing address: 
Bilingual Solutions 
PO Box 56907
1040 AX Amsterdam

 

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://bilingualsolutions.nl
Papaverweg 34
Unit B100
1032KJ Amsterdam
+31643600921‬

TIna Nkobi en Alexandra Jandausch is de Functionaris Gegevensbescherming van Bilingual Solutions VoF Hij/zij is te bereiken via info@bilingualsolutions.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bilingual Solutions VoF verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bilingualsolutions.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bilingual Solutions VoF verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Bilingual Solutions VoF volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Bilingual Solutions VoF neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bilingual Solutions VoF) tussen zit. Bilingual Solutions VoF gebruikt geen computerprogramma’s of -systemen voor een geautomatiseerde verwerking van besluiten.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bilingual Solutions VoF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Personalia > 12 maanden > duur van het trainingsprogramma
Adres > 12 maanden > versturen van een invoice
E-mail adres > 12 maanden > deelname aan de trainingsprogramma

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Bilingual Solutions VoF verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bilingual Solutions VoF blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bilingual Solutions VoF gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bilingual Solutions VoF en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bilingualsolutions.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bilingual Solutions VoF wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bilingual Solutions VoF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bilingualsolutions.nl

Related to the use and processing of personal details

Bilingual Solutions takes great care to treat the personal details of any person visiting an Bilingual Solutions website prudently. Personal details are processed and protected in conformity with the Dutch General Data Protection Regulation (Algemene Verordening Gegevensbescherming). The purpose of this privacy statement is to inform you how we use and process any personal details obtained by Bilingual Solutions when you visit an Bilingual Solutions website. 

Personal details

Bilingual Solutions processes the personal details within the meaning of Article 1, section a, of the General Data Protection Regulation. Personal details are defined as any details that could disclose information about an identified or identifiable natural person.

Bilingual Solutions uses your name, address, telephone number and e-mail address in order to contact you if your personal details are used, or if Bilingual Solutions has questions about a report you may have made regarding a data leak on the part of Bilingual Solutions. 

Responsible party

Bilingual Solutions is the responsible party within the meaning of the General Data Protection Regulation. This means that Bilingual Solutions decides which personal details are processed, as well as the purpose for which and how they are processed. Bilingual Solutions is responsible for ensuring your personal details are processed correctly and prudently in accordance with provisions of the General Data Protection Regulation. 

Purpose of the processing of personal data

Bilingual Solutions processes personal details in order to undertake its legal and administrative duties, as well as any other tasks essential for it to fulfill its objective. A visitor will be informed how Bilingual Solutions processes these personal details and the purpose for which Bilingual Solutions is using or will use the personal details. 

Basis of the processing

Bilingual Solutions must be able to justify the use of the personal details based on one of the principles laid down in Article 6 of the General Data Protection Regulation. On the grounds of this Article, it is also permissible for these personal details to be processed if the responsible party is required to comply with a legal obligation (Article 6, section 1c of the General Data Protection Regulation). 

Protection of personal details

Bilingual Solutions ensures there are suitable technical and organizational measures in place to prevent the loss or unlawful processing of personal details. This means that (personal) details are encrypted when they are being sent, and that they are sent via a secure connection. 

Retention period of personal details

Bilingual Solutions does not retain personal details for any longer than is necessary for the purposes for which they are being processed (Article 5, section 1c of the General Data Protection Regulation). 

Register

As the responsible party, Bilingual Solutions maintains a register of all the processing activities which fall within Bilingual Solutions’ sphere of responsibility (Article 30 of the General Data Protection Regulation). 

Your privacy rights

You are entitled to access your personal details, and also have the right to request these details are corrected or deleted.

If you wish to know which of your personal details Bilingual Solutions has processed, you should submit a written request to have access to these details. Bilingual Solutions will deal with your request within four weeks.

If it appears that your details are incorrect, incomplete or irrelevant, you should submit an additional request to have these details removed or supplemented.

You should send your written requests to info@bilingualsolutions.nl

 

Disclaimer

V.O.F. Bilingual Solutions

Visiting address:
Papaverweg 34
Unit B100
1032 KJ Amsterdam
Mailing address: 
Bilingual Solutions 
PO Box 56907
1040 AX Amsterdam

Tel: +31 643 600 921
Email: info@bilingualsolutions.nl

KvK Reg: 65969103
VAT No.: NL780037716B01

Disclaimer Notice for External Links

Disclaimer Notice for External Links

If you require any more information or have any questions about our site's disclaimer, please feel free to contact us by email at: info@bilingualsolutions.nl

All the information on this website is published in good faith and for general information purpose only. Website Name does not make any warranties about the completeness, reliability and accuracy of this information. Any action you take upon the information you find on this website: https://bilingualsolutions.nl  is strictly at your own risk.  Bilingual Solutions will not be liable for any losses and/or damages in connection with the use of our website.

From our website, you can visit other websites by following hyperlinks to such external sites. While we strive to provide only quality links to useful and ethical websites, we have no control over the content and nature of these sites. These links to other websites do not imply a recommendation for all the content found on these sites. Site owners and content may change without notice and may occur before we have the opportunity to remove a link which may have gone ‘bad'.

Please be also aware that when you leave our website, other sites may have different privacy policies and terms which are beyond our control. Please be sure to check the Privacy Policies of these sites as well as their "Terms of Service" before engaging in any business or uploading any information.

Consent

By using our website, you hereby consent to our disclaimer and agree to its terms.

Update

Should we update, amend or make any changes to this document, those changes will be prominently posted here.

Cookies Policy Excerpt
The Bilingual Solutions website uses cookies. A cookie is a small piece of data that a server sends to the browser with the aim of storing and/or implementing this information. During a subsequent visit to our website, the stored data are sent back again to the server. This enables the server to recognize the browser and certain data can be collected during subsequent visits. We can use these cookies to improve website visitor experience as well as our future services.

Read more: Cookies Policy

General Terms and Conditions Excerpt
Bilingual Solutions' Terms and Conditions shall apply to all business transactions between a buyer and Bilingual Solutions unless Bilingual Solutions has explicitly agreed to other terms and conditions with the buyer in writing. By submitting an order, the buyer accepts these General Terms and Conditions. The prices are excluding the general VAT of the specific country.